Föreningen

Vi som står bakom Ådalsmarschen är en nybildad förening med människor från olika politiska partier, fack, föreningar och nätverk på vänsterkanten. Medlemmar som kommer från partier uppträder som privatpersoner för att trygga arrangemangets integritet vad gäller fristående från partipolitisk koppling. Medlemmar som kommer från föreningar uppträder utifrån vilket mandat de har från respektive förening. Vi söker hela tiden att bredda basen i gruppen för att få så bred representation som möjligt. Vi står på en socialistisk grund för ett demokratiskt, inkluderande rättvist samhälle.

Styrelse 2017

Erik Åslund (ordförande)
Petter Brunzell (kassör)
Urban Bolander
Mattias Gradin